pl en

LILA Die Muller Logistik

Dzięki bardzo szybkim czasom reakcji naszej firmy na różnego rodzaju awarie, zostaliśmy wybrani na firmę serwisującą rozwiązania dozoru wizyjnego na hali w Gliwicach oraz na rozbudowę systemu o nowe kamery analogowe. Ponownie, po wysokich ocenach wykonanej pracy, firma LILA zdecydowała się nam powierzyć zadanie zaprojektowania cyfrowego systemu dozoru HDTV.

Partnerzy
partners