pl en

Wielicka, PPHU Prometeusz ( jako podwykonawca firmy E-MOTIVE)

Od Maja 2012 roku prowadzimy prace projektowe oraz instalacyjne przy inwestycji przy ul. Wielickiej (Gliwice-Sośnica), gdzie powstaje centrum szkoleniowo-biznesowe. Głównym inwestorem jest firma PPHU Prometeusz.

Instalacja obejmuje system PPOŻ, system alarmowy, sieć strukturalną Ethernet bazującą na urządzeniach Hewlett-Packard oraz mający funkcjonować w jej ramach system dozoru wizyjnego HDTV.

Partnerzy
partners